Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono zmiany dla pracodawców i pracowników.

Zgodnie
z art. 3 niniejszej ustawy pracodawca będzie mógł polecić
pracownikowi zatrudnionemu na etacie, żeby wykonywał – przez
określony czas – pracę
zdalnie
 (np.
z domu).

Zgodnie z art. 4.1. niniejszej ustawy Jeżeli z powodu
koronawirusa zamknięta została placówka przedszkolna lub szkolna
wówczas
 ubezpieczony pracownik,będzie miał prawo do
zwolnienia od wykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat
8.

Taki zasiłek przysługuje rodzicom, którzy:

 • opiekują się dzieckiem poniżej
  8. roku życia,
 • są objęci ubezpieczeniem
  chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).

Taki zasiłek:

 • przysługuje nie dłużej niż za
  14 dni,

 • nie wlicza się go do 60 dni zasiłku
  opiekuńczego, który przysługuje pracownikowi w roku
  kalendarzowym.

Dokładny tekst ustawy znajduje się tutaj (kliknij)

W celu uzyskania zasiłku należy wypełnić niniejsze oświadczenie (kliknij tutaj)

Pracownik
lub zleceniobiorca oświadczenie składa do swojego pracodawcy.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność może wysłać do
ZUS oświadczenie elektronicznie – za pośrednictwem portalu
Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Na portalu PUE ZUS oświadczenie należy złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego.

Więcej informacji o tym jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS (plik docx 506kb).

Powiązane Posty