Category

Wniosek o opiekę nad dzieckiem z powodu zamknięcia szkoły z uwagi na koronawirusa

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono zmiany dla pracodawców i pracowników.

Zgodnie z art. 3 niniejszej ustawy pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi zatrudnionemu na etacie, żeby wykonywał – przez określony czas – pracę zdalnie (np. z domu).

Zgodnie z art. 4.1. niniejszej ustawy Jeżeli z powodu koronawirusa zamknięta została placówka przedszkolna lub szkolna wówczas ubezpieczony pracownik,będzie miał prawo do zwolnienia od wykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 8.

Taki zasiłek przysługuje rodzicom, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).

Taki zasiłek:

  • przysługuje nie dłużej niż za 14 dni,
  • nie wlicza się go do 60 dni zasiłku opiekuńczego, który przysługuje pracownikowi w roku kalendarzowym.

Dokładny tekst ustawy znajduje się tutaj (kliknij)

W celu uzyskania zasiłku należy wypełnić niniejsze oświadczenie (kliknij tutaj)

Pracownik lub zleceniobiorca oświadczenie składa do swojego pracodawcy.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność może wysłać do ZUS oświadczenie elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Na portalu PUE ZUS oświadczenie należy złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego.

Więcej informacji o tym jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS (plik docx 506kb).

Leave a Reply