Wniosek o opiekę nad dzieckiem z powodu zamknięcia szkoły z uwagi na koronawirusaWniosek o opiekę nad dzieckiem z powodu zamknięcia szkoły z uwagi na koronawirusa

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji{...}
Continue Reading....Continue Reading....