Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, w związku z koronawirusem, skierował do Premiera RP list z apelem o wprowadzenie dobrowolności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców na okres 6 miesięcy, przy pozostawieniu obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

Zaznaczam, że jest to tylko wniosek, apel.

Dokładna treść tego apelu znajduje się tutaj (kliknij)

Powiązane Posty