Rzecznik MŚP apeluje do Premiera Morawieckiego o możliwość czasowego zawieszenia opłacania składek ZUS dla przedsiębiorcówRzecznik MŚP apeluje do Premiera Morawieckiego o możliwość czasowego zawieszenia opłacania składek ZUS dla przedsiębiorców

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, w związku z koronawirusem, skierował do Premiera RP list z apelem o wprowadzenie dobrowolności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców{...}
Continue Reading....Continue Reading....