Wg. projektu (!)  ustawy w 2019 r. nie będzie możliwości wypisania faktury do wystawionego wcześniej paragonu.

Tylko wówczas, gdy na wystawionym wcześniej paragonie znajduje się numer NIP nabywcy (zapisany przez kasę fiskalną, a nie np. dopisany ręcznie), można wystawić do takiego paragonu fakturę.
Mało jednak jest takich kas fiskalnych na rynku, które umożliwiają wpisanie na paragonie numeru NIP nabywcy.
W związku z tym bezpieczniej będzie pytać kontrahenta wcześniej czy wystawić fakturę czy paragon. Jeśli kontrahent poprosi o paragon, to nie wystawiamy już później do tego paragonu faktury.
Za niezastosowanie się do tego wymogu projekt ustawy przewiduje w art. 106b. ust. 5 karę w wysokości całego vatu wykazanej na takiej fakturze.

Obecnie jest to jeszcze projekt ustawy. Aktualny jego przebieg można śledzić klikając na niniejszy link

 

 

Powiązane Posty