Cennik

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH
BIURA RACHUNKOWEGO EKONOMIKUS
obowiązuje od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.
UWAGA! Finalna cena za usługi księgowe ustalana jest indywidualnie i zależy od skali działalności, wielkości obrotów oraz branży
KSIĘGOWOŚĆ – PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Ilość dokumentówcena netto
0 (firma zawieszona)120,00 zł
1-3160,00 zł
4-10200,00 zł
11-30260,00 zł
31-60350,00 zł
61-80410,00 zł
81-100470,00 zł
101-150620,00 zł
151-200770,00 zł
201-250920,00 zł
251-3001 070,00 zł
POW 300 za każdy dokument księgowy3,00 zł
Dowód wewnętrzny = 1 dokument księgowy
Przekroczenie 100.000 zł przychodu (narastająco od początku roku)
KSIĘGOWOŚĆ – KSIĘGI HANDLOWE
Ilość dokumentówcena netto
0-10450,00 zł
11-30800,00 zł
31-601 150,00 zł
61-801 290,00 zł
81-1001 430,00 zł
101-1501 780,00 zł
151-2002 130,00 zł
201-2502 480,00 zł
251-3002 830,00 zł
POW 300 za każdy dokument księgowy7,00 zł
Wyciąg bankowy 3 pozycje = 1 dokument księgowy
Polecenie księgowania = 1 dokument księgowy
Przekroczenie 100.000 zł przychodu (narastająco od początku roku)0,035% przychodów powyżej 100.000 zł
KARTA PODATKOWA180,00 zł
RYCZAŁT200,00 zł
PŁACE
Płace, czyli wyliczenie listy płac, bez prowadzenia akt osobowych
Rachunek – umowa o dzieło25,00 zł
Rachunek – umowa zlecenie35,00 zł
Lista płac – pracownik do 26 lat35,00 zł
Lista płac – pozostali pracownicy50,00 zł
ZUS
ZUS, czyli sporządzanie i wysłanie deklaracji ZUS DRA, ZUS RCA
Wysłanie deklaracji ZUS DRA10,00 zł
Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA40,00 zł
Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZZA40,00 zł
Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZCNA40,00 zł
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA40,00 zł
Korekta zgłoszenia do ZUS40,00 zł
Aktualizacja danych w ZUS60,00 zł
Zwolnienie lekarskie pracownika40,00 zł
Wniosek o rozliczenie konta w ZUS40,00 zł
Wniosek o przywrócenie terminu w ZUS40,00 zł
Oświadczenie o zarobkach emerytów i rencistów dla ZUS100,00 zł
Wniosek o przyznanie opieki40,00 zł
Wniosek o urlop macierzyński40,00 zł
Wniosek o urlop ojcowski40,00 zł
Wniosek o zasiłek chorobowy40,00 zł
Korekta wniosku40,00 zł
Deklaracja ZUS IWA100,00 zł
Korekta ZUS IWA100,00 zł
Deklaracja ZUS RIA100,00 zł
Korekta ZUS RIA100,00 zł
Zaświadczenie ZUS RP-7100,00 zł
Korekta zaświadczenia RP-7100,00 zł
Przygotowanie dokumentów do kontroli150 zł/1h
Konsultacja ZUS180 zł/1h
OBSŁUGA BHPCENNIK FIRMY ZEWNĘTRZNEJ
 
 
 
KONSULTACJA PRAWNACENNIK FIRMY ZEWNĘTRZNEJ
 
KONSULTACJA Z DORADCĄ PODATKOWYMCENNIK FIRMY ZEWNĘTRZNEJ
 
KONSULTACJA Z DORADCĄ FINANSOWYMCENNIK FIRMY ZEWNĘTRZNEJ
USŁUGI DODATKOWE
Program do faktur10 zł/m-c
Kurier Inpost12,00 zł
Przygotowanie dokumentów do kontroli150 zł/1h
Pisma komornicze50 zł/szt.
Zaświadczenie50,00 zł
Konsultacja księgowa180,00 zł
Korekta deklaracji z winy klienta100,00 zł
Reprezentacja księgowego/księgowej podczas kontroli podatkowej180 zł/1h
Opracowanie polityki rachunkowości1 000,00 zł
Sprawozdanie finansowe bilans i rachunek zysków i stratŚrednia z 12 miesięcy za usługi księgowe, nie mniej niż 500 zł
Bilans i rachunek zysków i strat na potrzeby Banku lub Firmy Leasingowej (bez części opisowej i uzgodnień)350,00 zł
Zeznanie roczne PIT-36 i PIT-37 – jedno źródło dochodów80,00 zł
Zeznanie roczne PIT-36 i PIT-37 – kolejne źródło dochodów80,00 zł
Zeznania roczne CIT-8120,00 zł
Zeznania roczne PIT-2860,00 zł
Zeznania roczne PIT-36L60,00 zł
Zeznania roczne PIT-38CENNIK FIRMY ZEWNĘTRZNEJ
Zeznania roczne PIT-39CENNIK FIRMY ZEWNĘTRZNEJ
Korekta zeznaniaCena 100% pierwotnego zeznania
Informacja podatkowa VAT-UE40,00 zł
korekta informacji podsumowującej VAT-UE40,00 zł
Deklaracja VAT-2730,00 zł
Korekta deklaracji VAT-2730,00 zł
Deklaracja VAT-2650,00 zł
Korekta deklaracji VAT-2650,00 zł
Korekta pliku JPK z winy Klienta100,00 zł
Wniosek o kredyt150,00 zł
Prognoza podatku bieżącego miesiąca150,00 zł
Ulga na złe długi za jeden podmiot /jeden miesiąc50,00 zł
Ekspresowe księgowanie KPIR do 100 dokumentów – zaksięgowanie w ciągu 72 godzin300% ceny za usługę księgową
Rozliczenie delegacji krajowej100,00 zł
Rozliczenie delegacji zagranicznej150,00 zł
Rozliczanie proporcji VAT50% ceny za usługi księgowe
Rozliczanie VAT-Marża100% ceny za usługi księgowe
Rozliczanie różnic kursowych w KPIR50,00 zł
Rozliczanie VAT metodą kasową200% ceny za usługi księgowe
Rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy wspólnika50,00 zł
Korekta listy płac i deklaracji ZUS 100% ceny podstawowej 100% ceny podstawowej100% ceny za usługi wyliczenia płac + 100% ceny za sporządzenia deklaracji ZUS
Roczne sprawozdanie wynagrodzeń i podatków PIT4R80,00 zł
Roczne sprawozdanie wynagrodzeń i podatków PIT1150,00 zł
Roczne sprawozdanie wynagrodzeń i podatków IFTR1100,00 zł
Roczne sprawozdanie innych dochodów PIT-8C50,00 zł
Roczne sprawozdanie innych dochodów PIT-8AR80,00 zł
Korekta sprawozdania PIT4R, PIT11, IFTR1, PIT8C,PIT8AR100% ceny za to sprawozdanie
Wniosek do PFRON – pierwszy120,00 zł
Wniosek do PFRON – kolejny80,00 zł
Wystawienie noty w imieniu klienta50,00 zł
Wezwanie do zapłaty w imieniu klienta100,00 zł
Sprawozdanie GUS100,00 zł
Deklaracja ZAP-350,00 zł
Czynny żal80,00 zł
Drukowanie dokumentów 1 strona2,00 zł
Przypomnienie o zapłacie wysłane drogą pocztową50,00 zł
Przechowywanie dokumentów z lat ubiegłych segregator/miesiąc100,00 zł