fbpx

Cennik

 

  W celu dokonania wyceny usług dla Twojej Firmy, potrzebujemy następujące dane:

  Numer telefonu

  Numer NIP

  Przedmiot działalności

  Rodzaj księgowości

  Podatnik VAT

  Czy występują transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

  Czy występują transakcje importu towarów

  Czy występują transakcje importu usług

  Ilość dokumentów księgowych w ciągu miesiąca

  Czas (w minutach) przeznaczony na konsultacje księgowe

  Dostarczanie dokumentów

  Obsługa kontroli z US lub ZUS

  Obsługa kadrowa - ilość pracowników i osób zatrudnionych na umowie zlecenie

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imie nazwisko, numer telefonu)