Księgowy wyjaśnia – podczas odbioru świadectwa pracy pracownik musi też otrzymać informację o odbiorze dokumentacji

Od nowego, 2019 roku weszły nowe przepisy w kodeksie pracy.

Zgodnie z tymi przepisami pracodawca w przypadku rozwiązania stosunku pracy oprócz świadectwa pracy będzie też musiał przekazać pracownikowi informację o okresie przechowywania akt pracowniczych.

Pracodawca będzie musiał poinformować pracownika o tym, że pracownik może odebrać swoją dokumentację (akta osobowe) po upływie okresu jej przechowywania przez pracodawcę, a także o tym, iz w przypadku nieodebrania tej dokumentacji przez pracownika po okresie przechowywania jej przez pracodawcę, pracodawca dokona zniszczenia tej dokumentacji.

Informacja ta może być przekazana pracownikowi w formie papierowej lub elektronicznej.

Od 1 stycznia 2019 dla nowo zawartych umów dokumentacje pracowniczą przechowuje się przez 10 lat licząc od końca roku, w którym zakończyła się umowa o pracę.

Mam nadzieję, że w miarę przystępnie przedstawiłem Ci tą informację.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i nie chcesz sobie takimi kwestiami zaprzątać głowy, przyjdź do naszego Biura Rachunkowego.

Leave a Reply