Od nowego, 2019 roku weszły nowe przepisy w kodeksie pracy.

Zgodnie z tymi przepisami pracodawca w przypadku rozwiązania stosunku pracy oprócz świadectwa pracy będzie też musiał przekazać pracownikowi informację o okresie przechowywania akt pracowniczych.

Pracodawca będzie
musiał poinformować pracownika o tym, że pracownik może odebrać
swoją dokumentację (akta osobowe) po upływie okresu jej
przechowywania przez pracodawcę, a także o tym, iz w przypadku
nieodebrania tej dokumentacji przez pracownika po okresie
przechowywania jej przez pracodawcę, pracodawca dokona zniszczenia
tej dokumentacji.

Informacja ta może
być przekazana pracownikowi w formie papierowej lub elektronicznej.

Od 1 stycznia 2019
dla nowo zawartych umów dokumentacje pracowniczą przechowuje się
przez 10 lat licząc od końca roku, w którym zakończyła się
umowa o pracę.

Mam nadzieję, że w
miarę przystępnie przedstawiłem Ci tą informację.

Jeśli jesteś
przedsiębiorcą i nie chcesz sobie takimi kwestiami zaprzątać
głowy, przyjdź do naszego Biura Rachunkowego.

Powiązane Posty