Czy prowadząc działalność nierejestrową musisz być podatnikiem podatku VAT?

 

Prawo przedsiębiorców w art. 5 ust. 1 pozwala na prowadzenie przez osoby fizyczne drobnej działalności bez rejestracji w CEIDG i zgłaszania się do ZUS.

Działalność taka nie jest uznawana za działalność gospodarczą, jeśli w żadnym miesiącu przychód z tej działalności nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia oraz osoba wykonująca działalność nierejestrową w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie była przedsiębiorcą.

W momencie, gdy osoba wykonująca działalność nierejestrową przekroczy wyskość tych przychodów musi w ciągu 7 dni zarejestrować się w CEIDG.

Przychody z działalności nierejestrowanej będą dla celów podatku dochodowego uznawane za przychody z tzw. innych źródeł. Dochody te   wykazuje się dopiero w zeznaniu rocznym.

Osoba spełniająca warunki do skorzystania z działalności nieewidencjonowanej, nie podlega obowiązkom ubezpieczeniowym ZUS.  Oznacza to, że osoba taka nie opłaca żadnych składek na ubezpieczenie społeczne, ani zdrowotne.

Wg ustawy o podatku VAT osoba prowadząca działalnosć nierejestrową jest „podatnikiem”. Może jednak korzystać ze zwolnienia podmiotowego, na podstawie art. 113 ustawy o podatku VAT. Oznacza to, że „vatowcem” stajemy  się wówczas gdy przekroczymy próg 200.000 złotych obrotu (liczonego proporcjonalnie). Staniemy się również „vatowcami” w sytuacji gdy będziemy świadczyć usługi które nie korzystają ze zwolnienia, czyli np. usługi doradztwa.

Podsumowanie:  można prowadzić działalność nierejestrową i stać się czynnym podatnikiem podatku vat, w sytuacji gdy będziemy świadczyć usługi doradztwa, sprzedawać towary objęte akcyzą, sprzedawać usługi jubilerskie

Powiązane Posty