Na 31 grudnia należy sporządzić spis z natury.

Podczas inwentaryzacji można korzystać z programów komputerowych (np. Excel, Open Office) wspierających ten proces. Arkusz spisu z natury można sporządzić w formie elektronicznej (pod pewnymi warunkami).

Muszą wówczas być  spełnione warunki wskazane w pkt. 71  w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (kliknij żeby zobaczyć dokument)

„Dokumenty spisowe mogą być sporządzane w formie elektronicznej, na przykład w arkuszu kalkulacyjnym, pod warunkiem że:
  • zapisy uzyskują trwale czytelną postać podczas rejestrowania stanu zapasów stwierdzonego drogą spisu z natury;
  • możliwe jest ustalenie osoby, która wprowadziła zapisy do dokumentów spisowych albo dokonała ich modyfikacji;
  • stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia ustalonych drogąspisu z natury danych oraz kompletności iintegralności (nienaruszalności) zapisów;
  • dane źródłowe są odpowiednio chronione; jest zapewniona ich niezmienność przez wymagany okres przechowywania dokumentacji inwentaryzacyjnej.”

Powiązane Posty