W rozporządzeniu dotyczącym zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uchylony został obowiązek zawiadamiania naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze sporządzania inwentaryzacji.

Remanent należy sporządzać na 31 grudnia / 1 stycznia, a także na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. O zamiarze sporządzania takiego remanentu nie trzeba było powiadamiać naczelnika Urzędu Skarbowego.

Natomiast w innych przypadkach sporządzania remanentu (np. z powodu likwidacji działaności gospodarczej) należy sporządzić remanent, a do tej pory istniał obowiązek powiadomienia naczelnika Urzędu Skarbowego o tym zamiarze. Obecnie obowiązek powiadomienia został uchylony.

Tags
#remanent

Powiązane Posty