Można sprawdzić czy Kontrahent składa deklaracje i płaci podatki.

Dodano Art. 306ia Ordynacji Podatkowej, o treści jak poniżej.

Wg tego przepisu Twój Kontrahent będzie mógł wystąpić do Urzędu Skarbowego i sprawdzić czy składasz (lub nie składasz) deklaracje skarbowe. Będzie mógł też sprawdzić czy zalegasz (lub nie zalegasz) z zapłatą podatków.

Zaświadczenie to Urząd wyda na druku ZAS-KP


„Art. 306ia. Organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, wydaje zaświadczenie w zakresie informacji, o których mowa w art. 293 § 3. W przypadku gdy wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik nie złożył takiej deklaracji lub innego dokumentu, organ podatkowy odmawia wydania zaświadczenia.

Powiązane Posty