Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazuje
stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych. Trzeba:

– Myć i dezynfekować powierzchnie, z którymi personel lub konsument ma częsty kontakt (klamki, poręcze, wyłączniki oświetlenia, klawiatury kas, terminali płatniczych, komputerów; kosze i wózki zakupowe).

– Myć i dezynfekować powierzchnie produkcyjne i posiadające kontakt z żywnością (stoły produkcyjne, pojemniki, w których przechowuje się żywność, wagi, regały, półki, urządzenia chłodnicze).


– Zabezpieczać osłonami środki spożywcze przeznaczone do bezpośredniego spożycia (pieczywo, ciasta, wyroby cukiernicze, wędliny, sery) przed zanieczyszczeniami rozprzestrzeniającymi się drogą kropelkową.


– Wyeliminować dostęp personelu z objawami chorobowymi (kaszel, katar, podwyższona temperatura, złe samopoczucie) przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi.


– Myć dokładnie ręce, co najmniej przez 30 sekund przy użyciu mydła lub detergentu; mycie rąk powinno odbywać się zgodnie z „Instrukcją mycia rąk” oraz dezynfekować własne telefony komórkowe.


– Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).


– Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.

Powyższe wdrożyć natychmiast.

Powiązane Posty