Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą tzw. „wakacje bez zus” (wakacje składkowe) dla Przedsiębiorców.

Szczegóły:

  • Ustawa wchodzi od 1 listopada,
  • Przewidziana jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorców),
  • na wniosek (złożony w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym chcemy skorzystać z wakacji składkowych) można nie płacić przez jeden miesiąc w roku składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, Fundusz Pracy),
  • podczas korzystania z wakacji od zus nie trzeba zawieszać działalności,
  • korzystając z tej ulgi nie traci się prawa do zasiłku chorobowego,
  • ulga dotyczy tylko Przedsiębiorców, nie dotyczy Pracowników Firmy,
  • z ulgi nie mogą skorzystać Przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku wykonywali działalność na rzecz byłych Pracodawców,
  • ulga jest pomocą de minimis
  • ulga nie dotyczy składki zdrowotnej.

Szczegóły kliknij tutaj

Podstawa prawna – kliknij tutaj

Powiązane Posty