Czy składka na dobrowolne komercyjne ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy w skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku mozna zaliczyć do kosztów

 

„Poniesione przez podatnika wydatki na dobrowolne ubezpieczenie w celu zabezpieczenia się na wypadek niezdolności do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą”. Tak wynika z wyroku NSA z 23.01.2018 (II FSK 23/16).

„Nie będzie traktowany jako koszt uzyskania przychodów wydatek, który poddany obiektywnej ocenie nie pozostaje w związku z osiągnięciem przychodu ani też nie ma realnego wpływu na zabezpieczenie tego źródła.
Koszty poniesione w celu uzyskania przychodu odnoszą się do konkretnego źródła przychodu i wymagane jest istnienie związku przyczynowego między wydatkami a uzyskanym przychodem. W pojęciu użytym przez ustawodawcę w celu uzyskania przychodów musi mieścić się obiektywnie istniejący związek, nie zaś subiektywne przekonanie podatnika. Identyczne stanowisko NSA zajął w wyroku z 12.12.2017 (II FSK 3321/15).”

Podsumowując: dobrze jest mieć takie ubezpieczenie, choć nie można ująć go w koszty uzyskania przychodów.

Powiązane Posty