W piątek Sejm RP głosował min. w sprawie ustawy tzw. „antykryzysowej”.

Już w sobotę odebraliśmy kilka telefonów od naszych Klientów z zapytaniem gdzie i jakie wnioski składać.

Moi drodzy, przede wszystkim spokojnie.
Po pierwsze to że Sejm zagłosował, (głosowania były w dniach 27 i 28 marca, a także w nocy (!) ) to nie znaczy, że ustawa już obowiązuje.Teraz ustawa będzie głosowana w Senacie RP, a później podpisze ją Prezydent. Ustawa musi zostać ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Nasze Biuro wystąpiło pisemnie do Kancelarii Sejmu RP, do Biura Prezesa Rady Ministrów oraz do Kancelarii Prezydenta RP z wnioskami o udzielenie informacji w sprawie niniejszej ustawy. Informacje te uzyskaliśmy. Zostały one ujęte w poprzednim poście dotyczącym tzw. „tarczy antykryzysowej”. Jesteśmy więc z informacjami na czas a nawet przed czasem. Informacje zbieramy bezpośrednio od źródła, analizujemy je i publikujemy.

Przegłosowana przez Sejm ustawa zawiera wszystkie te założenia, o których informowaliśmy już wcześniej, tj. : w niniejszym poście (kliknij tutaj) , a także następującą formę pomocy: zwolnienie mikroprzedsiębiorców zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz tzw. samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia z opłacania składek ZUS przez okres trzech miesięcy. Zwolnienie nastąpi na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek pewnie będzie na stronie ZUS, będzie należało go wypełnić i podpisać (ręcznie lub elektronicznie). W kwestii wypełnienia i wysłania wniosku do ZUS na pewno będziemy naszym Klientom oferować usługi wsparcia.

Inne formy pomocy wynikające z tej ustawy to: postojowe w wysokości 2 tys. zł., pożyczka do 5 tys zł z możliwością jej umorzenia oraz dopłaty do wynagrodzeń dla firm będących w przestoju lub którym przychody z powodu COVID-19 spadły o co najmniej 15%.

Ciekawie ulgi wynikające z tej ustawy opisał portal Business Insider (kliknij tutaj, żeby przeczytać ich artykuł)

Powiązane Posty