Poniżej w pliku przedstawiam opracowanie własne na podstawie projektu ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 6.0.

Przy okazji analizy wysłałem trzy wnioski

  • jeden do Kancelarii Sejmu z uwagami organizacyjnymi podczas publikacji druków na stronie internetowej Sejmu,
  • drugi do Komisji Sejmowej która dokonywała tzw. drugiego czytania projektu ustawy – przesłałem wnioski dotyczące błędów w projekcie ustawy,
  • trzeci – wniosek o udostępnienie informacji publicznej – w jaki sposób ustalono w ustawie za istotny próg 40% spadku przychodów (w poprzedniej tarczy – na wiosnę było to 30%).

Poniżej można pobrać tekst projektu ustawy z dnia 26.10.2020 r.
tzw. Tarczy Antykryzysowej 6.0

Powiązane Posty