SUKCESJA FIRMY

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym weszła w życie 25 listopada 2018 r.

Na wypadek swojej śmierci przedsiębiorca będzie mógł powołać zarządcę sukcesyjnego.

Jeśli przedsiębiorca tego nie zrobi, to po jego śmierci również będzie można powołać takiego zarządcę. Będzie mógł go wówczas powołać małżonek, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku lub spadkobierca. Natomiast po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zarządcę sukcesyjnego będzie mógł powołać właściciel przedsiębiorstwa w spadku.

Powołany zarządca po śmierci przedsiębiorcy będzie mógł kontynuować działalność jego firmy.

Zarządca sukcesyjny do zakończenia sprawy spadkowej będzie wykonywał obowiązki zmarłego przedsiębiorcy, będzie kierował jego firmą. W mocy pozostaną umowy ze zmarłym przedsiębiorcą, koncesje, zezwolenia, zachowa NIP, pracowników I ciągłość rozliczeń. Urząd nie wykreśli firmy zmarłego przedsiębiorcy z VAT.

Zarządca sukcesyjny będzie posługiwał się nipem I firmą zmarłego przedsiebiorcy do nazwy firmy trzeba będzie dołączyć oznaczenie “..w spadku”,

Będzie mógł korzystać z konta firmowego zmarłego przedsiębiorcy.

Zarządca nie będzie uczestniczył w zyskach tego przedsiębiorstwa, ale za swoją pracę bedzie mógł pobierać wynagrodzenie.

Powiązane Posty