Category

Środki trwałe nabyte nieodpłatnie nie są kosztem

Nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.