Na razie znam tylko propozycje rozwiązań, które mają znaleźć
się w specustawie. Projekt gotowych rozwiązań jeszcze nie ujrzał
światła dziennego. Według zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju ma to
nastąpić w najbliższym tygodniu.

Ministerstwo
zapowiedziało:

„Zaproponujemy nowelizację ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Chcemy ułatwień
dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie. Postulujemy
skrócenie
– z sześciu do trzech miesięcy 
okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym
kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub
usług o 15%”

Specjalna ustawa przewidywać będzie

 • Ulgi w należnościach, w tym
  udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS;

 • Instrumenty na rzecz poprawy
  płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty
  do kredytów;

 • Ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm
  zmuszonych do przestojów – zawierać będzie pakiet osłonowy dla
  przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak
realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane
ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu
zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc
ZUS: odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny,
umorzenie należności.

Źródło:
Ministerstwo Rozwoju

Powiązane Posty