Category

Specustawa dla przedsiębiorców

Na razie znam tylko propozycje rozwiązań, które mają znaleźć się w specustawie. Projekt gotowych rozwiązań jeszcze nie ujrzał światła dziennego. Według zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju ma to nastąpić w najbliższym tygodniu.

Ministerstwo zapowiedziało:

„Zaproponujemy nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Chcemy ułatwień dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie. Postulujemy skrócenie – z sześciu do trzech miesięcy  okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%”

Specjalna ustawa przewidywać będzie

  • Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS;
  • Instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów;
  • Ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów – zawierać będzie pakiet osłonowy dla przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc ZUS: odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny, umorzenie należności.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Leave a Reply