Składki na ZUS można zapłacić z konta VAT

Można opłacać składki ZUS z pieniędzy znajdujących się na rachunku VAT.

Banki, na podstawie …………

art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. B oraz art. 62c ust. 11 prawa bankowego mają w swoich systemach zaszyty mechanizm, który w przypadku posiadania pieniędzy na rachunku VAT i zleceniu przelewu na indywidualny rachunek ZUS automatycznie uzupełnią lub pokryją całą kwotę takiego przelewu.

Ważne jest, aby opłacając składki ZUS wykonać tzw. „zwykły przelew”, nie wolno stosować przelewu typu „split payment”, gdyż Zakład Ubezpieczeń Społecznych takiego przelewu nie zaksięguje, tylko zwróci nam wówczas te środki. W skutek czego nie zapłacimy skutecznie składki w wymaganym terminie i „wypadniemy” z ubezpieczenia chorobowego.

art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. b prawa bankowego

Rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu wpłaty należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.), oraz należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”

art. 62c ust. 11 prawa bankowego

W przypadku, gdy płatność za fakturę zostanie dokonana na podstawie komunikatu przelewu na rachunek odbiorcy, dla którego bank nie prowadzi rachunku VAT, bank dokonuje zwrotu środków przy użyciu komunikatu przelewu.”

Leave a Reply