Można opłacać składki ZUS z pieniędzy znajdujących się na
rachunku VAT.

Banki, na podstawie …………

art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. B oraz art. 62c
ust. 11 prawa bankowego
mają w swoich systemach zaszyty
mechanizm, który w przypadku posiadania pieniędzy na rachunku VAT i
zleceniu przelewu na indywidualny rachunek ZUS automatycznie
uzupełnią lub pokryją całą kwotę takiego przelewu.

Ważne jest, aby opłacając składki ZUS wykonać tzw. „zwykły przelew”, nie wolno stosować przelewu typu „split payment”, gdyż Zakład Ubezpieczeń Społecznych takiego przelewu nie zaksięguje, tylko zwróci nam wówczas te środki. W skutek czego nie zapłacimy skutecznie składki w wymaganym terminie i „wypadniemy” z ubezpieczenia chorobowego.

art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. b prawa
bankowego

Rachunek VAT może być
obciążony wyłącznie w celu wpłaty należności z tytułu
składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 300, z późn. zm.), oraz należności z tytułu
składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których
obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”

art. 62c ust. 11 prawa
bankowego

W przypadku, gdy płatność
za fakturę zostanie dokonana na podstawie komunikatu przelewu na
rachunek odbiorcy, dla którego bank nie prowadzi rachunku VAT, bank
dokonuje zwrotu środków przy użyciu komunikatu przelewu.”

Powiązane Posty