Robimy spis z natury (remanent)

Każdy przedsiębiorca na koniec roku musi dokonać spisu z natury. I choć dotyczy to głównie przedsiębiorców handlujących towarami, sklepy stacjonarne, sklepy internetowe to formalnie obowiązek taki ma każdy przedsiębiorca. Nawet np. księgowy, prawnik czy lekarz prowadzący działalność gospodarczą.

Wówczas arkusz spisu z natury nie będzie zawierał żadnych pozycji (gdyż towaru żadnego nie ma) i w akruszu spisu będzie istniała wartość spisu równa zero. Nie mniej jednak obowiązek taki istnieje i trzeba go dopełnić. Spis z natury kończy się wyrażeniem „spis z natury zakończono na pozycji numer….” data i podpis.

Arkusz spisu z natury umieszcza się jako ostatnią pozycję w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na koniec roku (na 31 grudnia). Jednocześnie wartość z tego arkusza  trzeba również wpisać jako pozycję pierwszą w podatkowej księdze przychodów i rozchodów następnego roku (umieścić jako pierwszą pozycję na 1 stycznia).