Zaleca się:

 1. Zachować bezpieczną odległość
  od rozmówcy (1-1,5 metra).

 2. Promować regularne i dokładne
  mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności
  publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na
  bazie alkoholu (min. 60%).

 3. Upewnić się, że pracownicy,
  klienci i kontrahenci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć
  ręce mydłem i wodą.

 4. Umieścić dozowniki z płynem
  odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy i upewnić
  się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

 5. Wywiesić w widocznym miejscu
  informacje jak skutecznie myć ręce (grafika do wykorzystania
  poniżej). 

 6. Połączyć to z innymi środkami
  komunikacji, takimi jak np. szkolenia personelu przez specjalistów
  ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

 7. Zwrócić szczególną uwagę na
  rekomendacje, aby podczas pracy NIE dotykać dłońmi okolic twarzy
  zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i
  oddychania. NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby
  zdrowe! Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby
  opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z
  pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

 8. Dołożyć wszelkich starań, aby
  miejsca pracy były czyste i higieniczne:

  • powierzchnie dotykowe w tym
   biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i
   inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie
   wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z
   detergentem,

  • wszystkie obszary często
   używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być
   regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

 9. Ograniczyć podróże służbowe i
  delegacje zagraniczne do minimum
  Ze względów
  sanitarno-epidemiologicznych, Główny Inspektor Sanitarny zaleca
  ograniczenie podróży służbowych i delegacji zagranicznych do
  minimum. Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy
  (https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108072,wyjasnienia-pip-w-zwiazku-z-koronawirusem.html),
  pracownik ma prawo odmówić udziału w delegacji zagranicznej,
  jeżeli w kraju, do którego ma się udać występuje transmisja
  koronawirusa SARS-CoV-2.

 10. Promować pracę zdalną w przypadków osób powracających z
  obszarów występowania koronawirusa SARS-CoV-2.

Osoby wracające z obszarów występowania koronawirusa SARS-CoV-2 (lista krajów zgodna z komunikatami publikowanymi na stronie www.gis.gov.pl) powinny przez kolejne 14 dni od powrotu pozostać w domu i kontrolować swój stan zdrowia (codzienny pomiar temperatury, samoobserwacja pod kątem występowania objawów grypopodobnych takich jak złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Rekomenduje się, aby w miarę możliwości pracodawca promował możliwość pracy zdalnej z domu, wśród osób, które powracają z obszarów występowania koronawirusa.

Źródło” Ministerstwo Rozwoju

Powiązane Posty