Opodatkowanie najmu prywatnego

Od 2018 roku rozliczane w formie ryczałtu przychody  z tytułu okazjonalnego najmu prywatnego do kwoty 100.000 zł opodatkowane są stawką 8,5% ryczałtu,  a przychody z najmu powyżej 100.000 zł  opodatkowane są stawką 12,5% (liczoną od nadwyżki 100.000 zł).

Uwaga –  limit 100.000 zł z najmu dotyczy łącznie obojga małżonków.

Dochody małżonków (nawet tych posiadających małżeńską rozdzielność majątkową) z tytułu najmu sumują się.
Jeżeli np. mąż uzyska 60.000 zł przychodu ,a żona 40.500 zł to obowiązuje ich już stawka 12,5%.

Powiązane Posty