Czy trzeba przekazywać pliki JPK_FAKTURA na żądanie fiskusa

Już teraz wszyscy podatnicy podatku VAT wysyłają co miesiąć pliki JPK_VAT. Ewentualnie , w ich imieniu robią to biura rachunkowe.

Od 1 lipca 2018 r. pojawił się kolejny obowiązek w zakresie plików typu JPK. Otóż na żądanie fiskusa trzeba będzie przedstawić pliki JPK_FAKTURA, JPK_MAGAZYN, JPK_KPiR.
Warunkiem jest tu jednak prowadzenie ksiąg i faktur w formie elektronicznej.

Ewidencję VAT należy prowadzić tylko w formie programu komputerowego, nie można ręcznie.
Natomiast co do wystawiania faktur, to nie ma obowiązku sporządzania ich tylko elektronicznie, mogę wypisać fakturę na druku, ręcznie. Jak postąpić, gdy fiskus zażąda ode mnie pliku JPK_FAKTURA w sytuacji gdy wypisuję faktury ręcznie?

Były tutaj rozbieżności, gdyż Ministerstwo Finansów mówiło, że w tej sytuacji nie trzeba przedstawiać plików JPK_FAKTURA,  natomiast Krajowa Informacja Skarbowa udzielała wyjaśnień, iż na żądanie urzędu skarbowego podatnicy muszą wysłać plik JPK_FAKTURA, nawet jeśli faktury te wypisują ręcznie.

Bezpieczniej jest pewnie przerzucić się na program do wystawiania faktur
i sporządzać je w tym programie. W razie żądania fiskusa o plik JPK_FAKTURA nie będziemy musieli się zastanawiać i wykłócać tylko będziemy mieli „święty spokój”.
Można też powołać się na stanowisko Ministerstwa Finansów, w którym mowa o tym, że obowiązek przekazania plików w formie JPK dotyczy tylko tych ewidencji, które prowadząone są przy pomocy komputera, czyli księga podatkowa, reszta dowódów, ksiąg ewidencji prowadzona jest w formie ręcznej i w związku z tym przekazywanie pliku JPK jest tu fakultatywne. Pytanie tylko czy stanowisko MF się nie zmieni. Jeszcze jedna uwaga – pliki JPK trzeba przekazać w wyznaczonym przez urząd terminie, bezzasadna odmowa przekazania tych plików skutkować będzie karą porządkową w wysokości do 2.800 zł.

Naszym zdaniem bezpieczniej jest wystawiać faktury w programie z opcją generowania pliku JPK

Powiązane Posty