Od 1 lipca obowiązywać będzie tzw.nowa matryca stawek VAT. Jeżeli dany produkt bądź usług opodatkowana jest niższą niż 23% stawką VAT, wówczas rodzaj stawki ustala się w oparciu o klasyfikację PKWiU. Od 1 lipca klasyfikacja PKWiU nie będzie obowiązywała. Zastąpi ją nomenklatura scalona CN.

W związku z tym mogą zaistnieć sytuacje, iż dany towar bądź usługa w skutek zmiany klasyfikacji PKWiU na CN będzie objęty inną stawką preferencyjną VAT.

W tym celu należy wyszukać wykaz Nomenklatury Scalonej CN (link – kliknij tutaj) . Należy też skontaktować się z serwisem kasy fiskalnej w celu przeprogramowania właściwych stawek podatku VAT do konkretnych towarów lub usług

Powiązane Posty