Świeżo po urlopie możemy się pochwalić, że jako doświadczone Biuro Rachunkowe posiadające specjalistyczną wiedzę wzięliśmy udział w konsultacjach rządowego projektu tzw. „Noweg Ładu”.

Przekazaliśmy do Ministerstwa Finansów uwagi z niespójnościami i zaprzeczeniami oraz nasze krytyczne stanowisko dotyczące zapisów w projekcie ustawy tzw. „Nowego Ładu”.

Ponadto podpisaliśmy się się również pod Listem Otwartym „Stanowisko Krajowej Izby Biur Rachunkowych oraz całego środowiska biur rachunkowych w sprawie sposobu nowelizowania prawa, jego jakości i wprowadzania kolejnych obowiązków podatkowych, których realizacja wykracza poza możliwości techniczne i ograniczenia.

Powiązane Posty