Czy należy sprawdzać czy klient jest czynnym podatnikiem vat

Obowiązkiem Przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem podatku VAT jest sprawdzanie czy Kontrahent od którego kupiliśmy towar lub usługę i z tej faktury zamierzamy odliczyć podatek VAT jest nadal czynnym podartnikiem.
Może bowiem być tak, że nasz Kontrahent był podatnikiem vat, ale już nim nie jest lub Urząd Skarbowy wykreślił go  z rejestru podatników VAT.

Urząd Skarbowy może wykreślić z rejestru podatników VAT Przedsiębiorcę z różnych powodów. Dlatego należy sprawdzać czy Kontrahent od którego otrzymaliśmy fakturę nadal jest czynnym podatnikiem VAT.

Urząd Skarbowy może wykreslić z rejestru vat, np. jeśli nie ma kontaktu z podatnikiem. Może także wykreślić, jeśli urząd ma podejrzenie że podatnik będzie wyłudzał podatek. Urząd wykreśli też jeśli podatnik nie składał deklaracji przez 6 miesięcy – np. podczas zawieszenia działalności zostaniemy wykreśleni.

Obowiązek ten jest po stronie Klienta / Podatnika.
Najlepiej raz na jakiś czas sprawdzić swojego Kontrahneta (dostawcę) na następującej stronie Ministerstwa Finansów  (kliknij)

Powiązane Posty