Należy sprawdzić czy Kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT

Czy należy sprawdzać czy klient jest czynnym podatnikiem vat

Obowiązkiem Przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem podatku VAT jest sprawdzanie czy Kontrahent od którego kupiliśmy towar lub usługę i z tej faktury zamierzamy odliczyć podatek VAT jest nadal czynnym podartnikiem.
Może bowiem być tak, że nasz Kontrahent był podatnikiem vat, ale już nim nie jest lub Urząd Skarbowy wykreślił go  z rejestru podatników VAT.

Urząd Skarbowy może wykreślić z rejestru podatników VAT Przedsiębiorcę z różnych powodów. Dlatego należy sprawdzać czy Kontrahent od którego otrzymaliśmy fakturę nadal jest czynnym podatnikiem VAT.

Urząd Skarbowy może wykreslić z rejestru vat, np. jeśli nie ma kontaktu z podatnikiem. Może także wykreślić, jeśli urząd ma podejrzenie że podatnik będzie wyłudzał podatek. Urząd wykreśli też jeśli podatnik nie składał deklaracji przez 6 miesięcy – np. podczas zawieszenia działalności zostaniemy wykreśleni.

Obowiązek ten jest po stronie Klienta / Podatnika.
Najlepiej raz na jakiś czas sprawdzić swojego Kontrahneta (dostawcę) na następującej stronie Ministerstwa Finansów  (kliknij)

Leave a Reply