Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia wynosi 14,70 zł brutto.

Trzeba też
ewidencjonować ilość przepracowanych godzin.

Słowo komentarza do
umów zlecenia.

Otóż, warto jednak pamiętać, iż ma to być faktycznie zlecenie, a nie ukryta pod nazwą „umowa zlecenia” rzeczywiście wykonywana umowa o pracę.

ZUS, PIP , Sąd
Pracy łatwo zakwestionuje umowę zlecenia i zamieni ją na umowę o
pracę, jeśli na przykład osoba na zleceniu pracowała przez każdy
dzień roboczy po 8 godzin, wykonywała czynności wg tego co kazał
zleceniodawca. Zleceniodawca wydawał polecenia służbowe, mówił
co teraz zleceniobiorca ma wykonywać. Może np. uzgadniany był czas
wolny, a w dodatku osoba na umowie zleceniu wykonywała te same
czynności jak jej kolega/koleżanka na umowie o pracę. Wtedy to już
nie tylko zmiana umowy ze zlecenia na umowę o pracę, kara finansowa
itd., ale też pewnie sprawa o dyskryminację.

Tak więc jako
ostrożny księgowy – przestrzegam.

P.S. Moi Klienci nie
mają ze mną łatwo, czepiam się i roztaczam „czarne wizje”,
rozwiewam ich optymizm, nastraszam, ale za to mają „święty
spokój” – minimalizuję ich „ryzyko podatkowe” tak bardzo jak
tylko potrafię.

Powiązane Posty