Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia w 2019 r

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia wynosi 14,70 zł brutto.

Trzeba też ewidencjonować ilość przepracowanych godzin.

Słowo komentarza do umów zlecenia.

Otóż, warto jednak pamiętać, iż ma to być faktycznie zlecenie, a nie ukryta pod nazwą „umowa zlecenia” rzeczywiście wykonywana umowa o pracę.

ZUS, PIP , Sąd Pracy łatwo zakwestionuje umowę zlecenia i zamieni ją na umowę o pracę, jeśli na przykład osoba na zleceniu pracowała przez każdy dzień roboczy po 8 godzin, wykonywała czynności wg tego co kazał zleceniodawca. Zleceniodawca wydawał polecenia służbowe, mówił co teraz zleceniobiorca ma wykonywać. Może np. uzgadniany był czas wolny, a w dodatku osoba na umowie zleceniu wykonywała te same czynności jak jej kolega/koleżanka na umowie o pracę. Wtedy to już nie tylko zmiana umowy ze zlecenia na umowę o pracę, kara finansowa itd., ale też pewnie sprawa o dyskryminację.

Tak więc jako ostrożny księgowy – przestrzegam.

P.S. Moi Klienci nie mają ze mną łatwo, czepiam się i roztaczam „czarne wizje”, rozwiewam ich optymizm, nastraszam, ale za to mają „święty spokój” – minimalizuję ich „ryzyko podatkowe” tak bardzo jak tylko potrafię.

Leave a Reply