Z Tarczy 6.0 może skorzystać przedsiębiorca, który odnotował co najmniej 40% spadek obrotów licząc przychód za listopad 2020 r. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. oraz którego główną działalnością (przeważającą) na dzień 30 września 2020 r. była jedna z poniżej wymienionych klasyfikacji PKD:

• sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
• sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
• sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
• restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
• ruchome placówki gastronomiczne,
• pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
• przygotowywanie i podawanie napojów,
• działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
• działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
• działalność fotograficzna,
• wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
• działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
• pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
• działalność fizjoterapeutyczna,
• działalność paramedyczna,
• działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
• działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
• działalność obiektów sportowych,
• działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
• pozostała działalność związana ze sportem,
• działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
• działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych,
• pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
• działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
• działalność związana z projekcją filmów,
• pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
• pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
• nauka języków obcych,
• pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• działalność obiektów kulturalnych,
• działalność muzeów,
• sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
• przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych,
• działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
• pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
• pozostała działalność związana ze sportem,
• pozostała działalności usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
• działalność hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania,
• działalność organizatorów turystyki.

Jaką pomoc można uzyskać?

Przedsiębiorcy (o których mowa powyżej) mogą liczyć na :

  • zwolnienie z opłacania składek ZUS (za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące) – w tym celu należy złożyć wniosek w ZUS za pośrednictwem platformy PUE ZUS,
  • jednorazowe świadczenie postojowe (przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 września 2020 r. mieli wpisane jako przeważające jedno z wymienionych powyżej przedmiotów działalności PKD) – wniosek składa się do ZUS za pośrednictwem portalu PUE ZUS, 
  • dotacja w wysokości do 5 tysięcy złotych (poprzez portal praca.gov.pl),
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące (poprzez portal praca.gov.pl).

Szczegóły – kliknij tutaj

Powiązane Posty