Poniżej tylko w kwestii przypomnienia, że od 1 stycznia 2021 roku obowiązek posiadania kasy on-line dotyczy:

  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem – wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo;
  • świadczenia usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
  • sprzedaży węgla.

Natomiast od 1 lipca 2021 roku obowiązek instalacji kasy on-line dotyczy:

  • usług fryzjerskich,
  • usług kosmetycznych,
  • usług budowlanych,
  • usług w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • usług prawniczych świadczonych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
  • usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Powiązane Posty