Jakie zmiany w kosztach eksploatacji samochodów osobowych będą obowiązywać od 2019 r.

Wiele ostatnio było propozycji zmian w kwestii kosztów eksploatacji samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych. Cele mieszane – czyli zarówno wykorzystane do działalności jak i do celów osobistych. Raz ustawodawca w swoim projekcie ustawy proponował, że 50% wydatków na paliwo, naprawy samochodów itp. będzie kosztem podatkowym reszta to wydatki na cele osobiste. Innym razem słyszeliśmy że ma to być nie 50%, tylko 75%.

To jak to w końcu będzie?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji można było śledzić postęp prac związanych ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na stronie sejmowej, można natomiast podejrzeć projekt proponowanych zmian. 

Z analizy tego dokumentu (w kwestii wydatków eksploatacyjnych samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności mieszanej) wynikają następujące zmiany.

Kwestia kilometrówki

Proponowana jest zmiana zasad rozliczania kosztów podatkowych wydatków na eksploatację tzw. „prywatnych” samochodów osobowych.
„Prywatne” samochody osobowe – czyli takie, które nie widnieją w ewidencji środków trwałych firmy. Dotychczas do rozliczenia kosztów eksploatacji takich samochodów  należało sporządzać kilometrówkę.  Obecnie proponuje się uproszczony sposób kwalifikowania takich kosztów.
Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć 20% poniesionych wydatków jako koszt podatkowy (80% wydatków wyłączono z kosztów podatkowych). Nie trzeba będzie sporządzać kilometrówki.

Większy limit amortyzacji – z 20.000 EUR do 150.000 zł.

Ustawodawca proponuje zmianę w art. 23. ust. 1  pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy ona podniesienia limitu amortyzacji samochodu będącego środkiem trwałym. Wg. obecnych przepisów limit ten wynosi 20.000 EUR, a od 2019 r. limit ten zwiększy się do kwoty 150.000 zł.

75% wydatków na eksploatację samochodu (paliwo, naprawy, itp) będzie uznana za koszt podatkowy.

Ustawodawca wpisał nowy zapis. Będzie to pkt. 46a artykułu 23. ust. 1. Przepis ten mówi o tym, iż w przypadku samochodu osobowego leasingowanego lub będącego środkiem trwałym wykorzystywanym zarówno do celów firmowych jak i osobistych za koszty  uznawać się będzie 75% poniesionych wydatków.
25% wydatków nie będzie kosztami podatkowymi, tylko traktowane jako wydatek na cele osobiste.
W poprzednich projektach ustawy ustawodawca proponował uznanie tylko 50% wydatków za koszty związane z działalnością gospodarczą.
Można będzie zaliczać do kosztów 100% poniesionych wydatków na eksploatację samochodu osobowego, pod jednym warunkiem.  Przedsiębiorca będzie musiał prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej.
W tym celu trzeba będzie stosować taką ewidencję jak dla celów VAT.

Powiązane Posty