Zmiana przepisów od 2021 roku spowodowała zmianę uznawania środków trwałych za używane.

Środki trwałe,uznaje się za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy (w niektórych przypadkach 60 miesięcy).

Tylko wtedy można stosować indywidualne stawki amortyzacji.

Powiązane Posty