Jakie środki trwałe i do jakiej wysokości można amortyzować jednorazowo

Można amortyzować jednorazowo zakupione przedmioty o wartości równej lub niższej 10.000 zł. Można też nie dokonywać amortyzacji tylko wrzucić je w koszty.

Natomiast przedmioty o wartości większej niż 10.000 zł i okresie użytkowania dłuższym niż rok należy amortyzować.

Można dokonać amortyzacji jednorazowej środków trwałych do wysokości 100.000 zł należących do grupy 3-6 I 8 klasyfikacji KŚT,

  • tj. kotłów i maszyn energetycznych,
  • maszyn, urządzeń ogólnego zastosowania,
  • maszyn specjalistycznych,
  • urządzeń technicznych.

Nie można natomiast jednorazowo amortyzować gruntów, lokali, środków transportu.

Limit 10.000 zł z artykułu 16d ustawy o pdop lub 22d ustawy o pdof o amortyzacji środków niskocennych lub wrzucaniu w koszty przedmiotów o wysokości do 10.000 zł nie łączy się z limitem opisanym w artykule 16k pdop czy 22k ustawy o pdof o amortyzacji jednorazowej do 100.000 zł

Powiązane Posty