Składki na ubezpieczenie ZUS w 2021 r.

  • 615,93 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
  • 252,43 zł – na ubezpieczenia rentowe,
  • 77,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
  • 52,37 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (do 31 marca)
  • 77,31 zł – na Fundusz Pracy.

Obecnie nie jest jeszcze znana wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Powiązane Posty