Jakie masz korzyści ze współpracy z Biurem Ekonomikus:

 • nasz Zespół to ludzie którzy m.in. ukończyli studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;
 • na naszej stronie www.ekonomikus.com.pl znajdziesz aktualne informacje o zmianach w przepisach. Informacje te opracowujemy sami, na podstawie analizy dokumentów źródłowych, tj. tekstów ustaw opublikowanych w Dzienniku Ustaw, czy projektów ustaw znajdujących się w Sejmie RP. Informacje te opracowujemy również na podstawie wykupionych prenumerat do czasopism fachowych i wykupionych dostępów do fachowych portali prawno-podatkowych;
 • posiadamy ubezpieczenie w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń (PZU) z tytułu odpowiedzialności cywilnej:
  • wymagana przepisami „podstawowa” polisa OC na 10.000 EUR,
  • dodatkowo wykupiona dobrowolna polisa na kwotę 100.000 PLN,
  • dodatkowo wykupione OC z tytułu doradztwa 50.000 PLN,
  • dodatkowo wykupione OC z tytułu obsługi kadrowej 50.000 PLN,
  • dodatkowo wykupione OC z tytułu utraty, zniszczenia bądź zgubienia dokumentów 50.000 PLN,
 • lokal Biura ubezpieczony od zdarzeń losowych, od przepięcia, ponadto lokal jest monitorowany (monitoring wizyjny) i chroniony przez Agencję Ochrony;
 • chronimy Twoje dane;
 • aktualizujemy program księgowy do aktualnych wymogów zmieniającego się prawa;
 • wysyłamy w Twoim imieniu deklaracje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • wysyłamy w Twoim imieniu deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego;
 • wysyłamy w Twoim imieniu pliki JPK (Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić karę 500 złotych za każdy błąd w pliku);
 • sporządzamy rozliczenie roczne do Urzędu Skarbowego Klienta oraz jego rodziny*;
 • konsultacje w zakresie podatków i księgowości*;
 • dokumenty księgowe możesz przynieść do nas po 10-tym dniu miesiąca*;
 • w nagłych wypadkach jesteśmy dostępni po godzinach pracy;
 • reprezentacja podczas kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych*;
 • reprezentacja podczas kontroli z Urzędu Skarbowego*;
 • pomoc w pismach urzędowych z ZUS, Urzędu Skarbowego*;
 • pomoc w zakresie ochrony danych osobowych RODO*;
 • pomoc w zakresie tworzenia strony internetowej*;

Jesteśmy
członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Jesteśmy
członkiem Centrum Cen Transferowych.

________________________________________________________________________________

*) dla naszych
Klientów od cen znajdujących się w cenniku udzielamy rabatu na
niektóre
dodatkowe usługi

Powiązane Posty