Od stycznia 2021 roku w ramach tzw. SLIM VAT zmieniono sposób korygowania faktur.

Sposób ten przez 2021 rok może być wybrany przez przedsiębiorców, ale można też korzystać ze „starych przepisów”.

Od 2022 roku stosowanie tych zasad będzie już obowiązkowe.

Jeżeli faktura korygująca będzie skutkować podwyższeniem podstawy opodatkowania VAT – tzw. korekta in plus, wówczas ujęcia takiej faktury w ewidencji VAT przedsiębiorca wystawiający fakturę korektę dokona w miesiącu powstania przyczyny korekty.

Jeżeli natomiast faktura korygująca będzie skutkować obniżeniem podstawy opodatkowania VAT – tzw. korekta in minus,wówczas ujęcia takiej faktury w ewidencji VAT przedsiębiorca wystawiający fakturę korektę dokona najwcześniej w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej, pod warunkiem, że będzie posiadał dokumentację, z której wynikać będzie iż wraz z nabywcą uzgodnił warunki skorygowania faktury. Jeżeli natomiast nie będzie posiadał takiej dokumentacji w tym okresie, to ujęcie faktury korygującej in minus dokona w rozliczeniu za okres, w którym będzie dysponował daną dokumentacją.

Powiązane Posty