Z dniem 1 stycznia 2018 weszła tzw. opłata recyklingowa za reklamówki foliowe – treść ustawy znajdziesz tutaj.

Zgodnie z treścią tej ustawy opłatę należy przekazać na  odrębny rachunek bankowy marszałka województwa.

W dniu 18 grudnia 2018 r. uzyskaliśmy z Urzędu telefoniczną informację (tel.: 32/774-07-86), iż nie ma jeszcze otwartego rachunku bankowego.

Informacja taka pojawi się po nowym roku, można jej będzie szukać na niniejszej stronie

Powiązane Posty