Ministerstwo Finansów powraca do poruszanego już około roku pomysłu rejestru rachunków bankowych przedsiębiorców.

Obecnie zgodnie z prawem przedsiębiorca musi zgłaszać swoje firmowe rachunki bankowe do Urzędu Skarbowego. W razie potrzeby egzekwowania należności publiczno-prawnych fiskus ma informację podaną „na talerzu”. Za niezgłoszenie informacji o firmowych rachunkach bankowych przedsiębiorcy grozi kara finansowa. Tak było wcześniej i jest nadal.

Istotą pomysłu MF jest natomiast stworzenie bazy takich zgłoszonych fiskusowi rachunków bankowych przedsiębiorców.
Przedsiębiorca dokonując płatności za zakup towarów lub kosztów od innego przedsiębiorcy musiałby sprawdzić czy rachunek na który dokonuje płatności znajduje się w wykazie Ministerstwa.
Jeśli przedsiębiorca dokona płatności za fakturę na rachunek bankowy, którego nie ma w wykazie, wówczas opłacana faktura nie mogłaby być uznana za koszt podatkowy.

Oczywiście celem Ministerstwa jest walka z oszustwami, jednak z drugiej strony jest to coraz większe obciążanie przedsiębiorców dodatkową pracą administracyjną. Moim osobistym zdaniem, jest to nadmierne obciążanie przedsiębiorców.

Powiązane Posty