Można prowadzić działalność bez ewidencjonowania się w CEiDG, pod warunkiem, iż w każdym miesiącu uzyskiwany przychód z takiej działalności nie przekroczy…..

50% minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2020 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosić będzie
2.600 złotych

Powiązane Posty