Przedsiębiorca (za którego zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą) który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

może złożyć oświadczenie do zakładu energetycznego (np. do Tauronu), że jest „mikroprzedsiębiorcą”, w skutek czego zgodnie z ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku zapłaci za prąd niższą stawkę, maksymalnie 785 zł/MWh (79 groszy za 1kWh).

Termin na złożenie wniosku – do końca listopada 2022 r.

Oświadczenie znajdziecie tutaj (druk rozporządzenia z oświadczeniem) lub tutaj (pdf aktywny)

Powiązane Posty