Otóż zadane pytanie jest nieprecyzyjne (zrobiłem to celowo na potrzeby dyskusji), a moja ulubiona odpowiedź brzmi „to zależy”.

Inteligentny
rozmówca spyta w tym momencie „od czego to zależy”.

I wtedy zaczyna się przynudzająca odpowiedź. Rozgaduję się, tłumaczę, wyjaśniam, a w razie potrzeby przebudzam jeśli rozmówca przysypia 🙂

Deklaracje PIT11
należy sporządzić i przekazać elektronicznie do Urzędu
Skarbowego w terminie do końca stycznia. Bardzo to irytuje większość
księgowych, kadrowych, biur rachunkowych, gdyż do tej pory mieliśmy
na to miesiąc dłużej. Teraz musimy się „szybciej wyrobić”.

Natomiast termin na
przekazanie deklaracji PIT11 dla pracownika pozostaje bez zmian,
czyli w terminie do końca lutego roku następującego po roku
podatkowym (mówiłem, że przynudzam). Czyli kiedy pracownik otrzyma
PIT 11? Za rok podatkowy 2018 deklaracje PIT11 otrzyma do końca
lutego następującego po roku podatkowym 2018, czyli do końca
lutego 2019 r.

Tags
#PIT11

Powiązane Posty