Kochani,

chciałem Was poinformować o doniesieniach prasowych (LINK DO ARTYKUŁU) oraz o stanowisku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (LINK DO LISTU) . Z informacji tych wynika, że rozważana jest opcja „zawieszenia” czy też „wycofania” tzw. Nowego Ładu. Nie wiem jak miałoby to wyglądać, czy jest to w ogóle prawnie możliwe i czy jest to realny scenariusz.

Ponieważ najbliższe posiedzenie Sejmu jest w dniach 26,27,28 stycznia (LINK DO STRONY SEJMU) , a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówiąca o terminie wyboru formy opodatkowania między „zasadami ogólnymi” a „podatkiem liniowym” oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym mówiąca o terminie wyboru „ryczałtu” dają nam czas na podjęcie decyzji do 20 lutego (przyjmijmy 19 luty), to poddaję Wam pod rozwagę wstrzymanie się ze złożeniem wniosku dotyczącego zmiany formy opodatkowania, powiedzmy do końca najbliższego posiedzenia Sejmu,, tj. do 28 stycznia włącznie.

Przepisy pozwalają na wybór formy opodatkowania do 20 lutego (powiedzmy 19-go). Potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby się upewnić, że Nowy Ład tego terminu nie przesunął.

Jeśli ktoś chciałby jeszcze porozmawiać o Nowym Ładzie, mam serdeczną prośbę o wpisanie się w terminarz – link tutaj

Poniżej cytaty tych przepisów (wg. stanu prawnego na 14.01.2022 r. godz. 11.45):

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 9a.
2. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzonego na piśmie oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Art. 9.
1. Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Powiązane Posty