Każdy Przedsiębiorca który wystawi fakturę (bądź fakturę zbiorczą) do paragonów z NIP-em jeżeli wartość na paragonie jest mniejsza lub równa 450 zł musi liczyć się z tym, iż zapłaci podatek VAT podwójnie, zarówno od wystawionych paragonów jak i od wystawionych do tych paragonów faktur.

Tak wynika z interpretacji podatkowej – Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 listopada 2020 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.591.2020.2.MS

Paragon z NIP-em do kwoty 450 zł stanowi bowiem fakturę uproszczoną. Nie można z kolei wystawiać faktury do faktury.

Kilka paragonów z NIP-em każdy o wartości do 450 złotych to również faktury uproszczone. Nie można do nich wystawić faktury zbiorczej.

Paragon z NIP-em powyżej kwoty 450 zł nie jest fakturą uproszczoną. Do takiego paragonu można wystawić fakturę.

Do paragonów z NIP-em na kwoty powyżej 450 złotych można wystawić fakturę zbiorczą.

Powiązane Posty