Czy można będzie wypłacać wynagrodzenie pracownikowi w formie gotówki?

Od 1 stycznia 2019 roku zmienia się zasada wypłaty wynagrodzenia pracownikowi.


Do tej pory zgodnie z art. 86 par. 3 kodeksu pracy wynikało, iż wypłatę pracownikowi wypłaca się do rąk własnych, chyba że pracownik złożył oświadczenie, iż wypłatę chce otrzymywać na rachunek bankowy.
Od 2019 roku sytuacja się odwróci. Otóż będzie istniało domniemanie, że wynagrodzenie pracownik otrzymuje na rachunek bankowy. Dopiero gdy złoży wniosek o wypłacanie wynagrodzenia do ręki to wówczas pracodawca będzie mógł wypłacić mu wynagrodzenie w gotówce.

Oto nowe brzmienie tego przepisu. “Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.”

Podsumowując: od stycznia 2019 roku w kodeksie pracy istnieje domniemanie, iż wynagrodzenie wypłaca się na rachunek bankowy pracownika. Wypłacanie wynagrodzenia w formie gotówkowej możliwe jest na wniosek pracownika

Powiązane Posty