Z dniem 1 września br. funkcjonować będzie tzw. „biała lista podatników podatku VAT”.

Lista będzie prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W ramach tej listy znajdować się będą tam następujące informacje o podatniku podatku VAT:

  • (nazwę) lub imię i nazwisko;
  • numer NIP;
  • numer REGON;
  • numer PESEL / numer KRS;
  • adres siedziby podmiotu prawnego / adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
  • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
  • podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
  • numery rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym .

Od 1 września br. w przypadku, gdy czynny podatnik podatku VAT dokonuje płatności na rzecz drugiego czynnego podatnika podatku VAT w wysokości powyżej 15.000 zł, transakcję musi dokonać w formie przelewu. Jednak istotne jest to, iż musi to być ten rachunek bankowy podatnika, który jest wykazany na białej liście podatników podatku VAT.

Jeżeli dokonamy płatności powyżej 15.000 złotych gotówką, lub na inny numer rachunku bankowego kontrahenta, niż taki który znajduje się na tzw. „białej liście”, wówczas nie będziemy mogli tak opłaconego wydatku uznać za koszt podatkowy. Sankcja ta jednak będzie obowiązywała od 1 stycznia 2020 r.

Powiązane Posty