Premier na stronie internetowej poinformował o planowanym pakiecie 10 działań antykryzysowych dla polskich firm.

Planowane jest:

 1. Dofinansowanie kosztów stałych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  1. Przekażą dla firm subwencje w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych. Warunkiem będzie spadek przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.
  2. Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
  3. Planowany termin: do połowy grudnia. Planowany start: styczeń 2021 r.
 2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju
  1. Umorzą subwencje finansowe z PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warunkiem będzie skumulowany spadek przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.
  2. Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
  3. Planowany termin umorzenia: I połowa 2021 r.
 3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 (wnioski) oraz do 31.06.2021 r. (wypłaty)
 4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją
 5. Dofinansowanie do zatrudnienia (dla branż objętych restrykcjami)
 6. Przedłużenie postojowego (dla branż objętych restrykcjami)
 7. Zwolnienie ze składek na ZUS (dla branż objętych restrykcjami)
 8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes”
  1. Zwiększą kwotę dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia. Dofinansowanie dotyczyć będzie nie tylko nowej działalności, ale także zmiany jej aktualnego zakresu.
  2. Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
 9. Polityka drugiej szansy
  1. Agencja Rozwoju Przemysłu będzie dofinansowywała koszty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw.
  2. Rozwiązanie przeznaczone dla firm w restrukturyzacji.
 10. Dofinansowanie leasingu
  1. Agencja Rozwoju Przemysłu będzie pokrywała koszty leasingu. Rozwiązanie przeznaczone dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Premiera – Kliknij tutaj

Na chwilę obecną jest to deklaracja Premiera. Nie ma nawet projektu ustawy w Sejmie

Powiązane Posty