ZUS liczony od przychodu – spiesz się, jeśli chcesz z niego skorzystać!!!ZUS liczony od przychodu – spiesz się, jeśli chcesz z niego skorzystać!!!

ZUS liczony od przychodu – to nowa preferencyjna forma rozliczania się przedsiębiorcy ze składek na ubezpieczenie społeczne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Z tej formy rozliczenia mogą skorzystać{...}
Continue Reading....Continue Reading....