Rodzaj składki Z dobrowolnym 
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia 
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
 
904,60 zł 834,55 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
 
342,32 zł 342,32 zł
Fundusz Pracy 
 
70,05 zł  70,05 zł
SUMA 1316,97 zł 1246,92 zł

Powiązane Posty