Krótko o pracowniczych planach kapitałowych

Jest to dobrowolny  system długoterminowego oszczędzania i wypłaty tych oszczędności po osiągnięciu przez uczestnika 60- roku życia.

Składki na PPK sfinansuje pracodawca i pracownik. Ich łączna wysokość ma wynieść minimalnie 3,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Natomiast maksymalnie może być 8%.

Składki odprowadzane przez pracownika mają być potrącane z jego wynagrodzenia netto.

Projekt przewiduje też zachętę – składka powitalna przyznana jednorazowo w wysokości 250 zł oraz dopłata roczna 240 zł.

Etapy wdrożenia programu.

W 2019r. do programu mają przystąpić podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób, a w połowie 2020r małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.
Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób przystąpią  1 stycznia 2019r.
Firmy zatrudniające od 50 do 249 osób przystąpią   1 lipca 2019.
Od 20 do 49 osób przystąpią   1 stycznia 2020r.
Od 1 do 19 osób oraz jednostki sektora finansów publicznych przystąpią 1 lipca  2020r.

Powiązane Posty