Do 31 marca podmioty korzystające ze środowiska muszą dokonać rozliczeń w tym zakresie.

Dotyczy to także przedsiębiorców używających samochodów w swojej firmie. (Chodzi o emisję spalin do środowiska).

Opłat dokonuje się m.in. za:

  • wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu,
  • przeładunek benzyn silnikowych, ogrzewanie),
  • pobór wód,
  • wprowadzenie scieków do wód lub ziemi,
  • składowanie opałów (obowiazek dotyczy zarzadzającego środowiskiem).

Stawki opłat zawiera obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

Nie trzeba ponosić opłat jeżeli roczna jej wysokość  nie przekracza 800 zł.
Nie trzeba przedkładać do urzędu marszałkowskiego wykazu (zestawienia) jeśli roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.
Trzeba jednak prowadzić ewidencję.

Powiązane Posty